Важна информация за Лятна духовна школа Рила 2010

За дата: 
01.08.2010 - 22.08.2010

ЛЯТНА ДУХОВНА ШКОЛА РИЛА 2010 г.
1 – 22  август 2010 г.

Записване в Бялата къща на тел. 963 43 13 и 0897 847 643

Цена на транспорт:
От Бялата къща – 11 лв.
От гарата – 12 лв.

Цена на кон: 
От долна лифтова станция до лагера – 30 лв.