Горски Дух

 
Борислав Ангелов Борисов . Роден - гр.Белоградчик -30.07.1959 г. Професия - лесовъд . Партийно и религиозно безпристрастен . 
 
    " Великият Дух е създал човека не за да бъде богат , а за да бъде ДОБЪР ! "