Наряд за Петровден - 11 юли 2010 г.

За дата: 
11.07.2010

Н А Р Я Д
за 11  юли  2010 г.,  Петровден, НЕДЕЛЯ
Начало: 6.00 ч. за цялата страна

1.    Песента „АУМ“
2.    Формулата „Благодарим Ти, Господи, за голямата благодат, която имаш към нас. Ние Те познаваме, че си всемилостив, всеистинен, всемъдър и всеблаг.“
3.     „Добрата молитва“
4.    Песента „Псалом 91“
5.    Прочит на 15. гл. от Евангелие от Йоана.
6.     „Молитва на Духа“
7.    Беседа „Слабото и силното“ – 19 юли 1932 г., Съборно слово от  т. “Книгата на Великия живот“.
8.    Песента „Кажи ми Ти Истината“.
9.    Формулата „ Да се съединят Любовта, Вярата и Надеждата в сърцата ни и да се прослави Господ в душите ни.“
10.    Заветът на Учителя: „Обичай съвършения път на Истината и Живота ... „
11.    Господнята молитва – „ Отче наш ...“
12.    Формулата на Братството: „ Да се прослави Бог в Бялото Братство ...“  (3 пъти)

 

Братски съвет