Проект за усъвършенстване на Устава

За дата: 
01.09.2010

По някой път вие казвате: „Нас материални работи не ни трябват.“ Материални работи ни трябват, но организирани, не неорганизирани. Всичкото зло в материята седи в неорганизирането. Организираната материя е едно благо. Всяка материя, която е добре организирана, е едно благо. Всяка материя, която не е добре организирана, е едно зло.

 
Скъпи приятели, по инициатива на група от братя и сестри започна обсъждане на проект за усъвършенстване на Устава на Общество Бяло Братство. Можете да прочетете и да участване в дискусията на този адрес.
За да участвате е нужна регистрация във форума на сайта bratstvoto.net. Регистрацията може да отнеме няколко дни, което е нормално. Очакваме Вашето включване, вашият принос и идеи с нетърпение!


 
От Инициативния комитет за усъвършенстване на Устава
С любезното съдействие на УС на Общество ББ и на bratstvoto.net