Празник "Изворът на Доброто"

За дата: 
30.05.2010
 Изворът на Доброто – печат на безсмъртното дело на Учителя

 

“Аз съм дошъл да ви покажа пътя към Бога и да ви науча
да Mу служите, както никога не сте Му служили преди.
Аз съм дошъл сега да науча хората да живеят в Любовта.
Аз съм Извор, върша работата си, давам вода на всички.
Който пие от Новото Учение, от Новата Струя –
ще се освежи и подмлади. Божественото Учениене е ново,
то е Христовото Учение. Думите на Христа и Моите
са излезли от един и същи Извор. Няма два извора!.”

 

Учителя

 

 Братя и сестри! Имаме удоволствието да Ви поканим да вземете участие в традиционния празник “Изворът на Доброто”, който ще се проведе на 30 май 2010 г. (неделя) в с. Мърчаево – къщата-музей на брат Темелко, където е живял Учителя.

 

Група „Южен парк” и Мърчаевската група
Програма за деня:
 
Празникът ще започне в 8 ч. сутринта с наряд и беседа в къщата-музей на Учителя.
От 9.30 до 10.30 е предвидено време за придвижване до м. Церова поляна.
От 10.30 до 12.00 на м. Церова поляна ще се играе Паневритмия. След Паневритмията ще има братски обяд. (Молим братята и сестрите да си носят купички и лъжици за ангелска супа, както и постелки за сядане на поляната.)
След обяда (за желаещите!) ще се проведе поход: „По стъпките на Учителя” до вр. Острица.

 

За допълнителна информация търсете брат Благой Митрев: GSM 0889 468 260.

 

  Описание на пътя до къщата- музей
 - трамвай No5 – до последната спирка в Княжево
- от градинката до спирката – автобус No59 (презВладая).
- автобусите са през около 30 мин.
- важат карти и билети за Градски транспорт.
- с.Мърчаево – сп. Център, след училището и църквата.
- ул.”Касис” започва 5 къщи след спирката, по посока
на движението, а No33 е от дясната страна.
  
Празничен наряд

 

1. Песента „ В начало бе Словото”
2. Добрата молитва
3. Песента „Бог е Любов”
4. Молитва „Изворът на Доброто”
5. Песента „Духът Божий”
6. Господнята молитва
7. Формула: „И това е живот вечен, да познаем Тебе Единаго, Истиннаго Бога и Христа, Когото си изпратил!” (3пъти)
8. Прочит на Евангелията:
Матей 14 : 25-33
Марк 9 : 1-7
Лука 21 : 1-8
Иоан 14 : 1-6
9. Формула: „Да се прослави Бог в Бялото Братство и да се прославят Белите братя в Божията Любов!” (3 пъти)
10. Беседа: „Пребъдване” от томчето „Заветът на Любовта”, държана на 19 март 1944 г. в с. Мърчаево