Наряд за 22 март 2010

За дата: 
22.03.2010

Начало: 6 часа

1. Песента „Благославяй”
2. Добрата молитва
3. Песента „Фир-Фюр-Фен”
4. Молитва на Царството
5. Псалом 133
6. Из Словото на Новия Завет:
 - Първо послание към Коринтяните – гл.13 (цялата)
 - Първо послание на Иоана – гл.4, от 7 до 12 стих вкл.
 - Второ съборно послание на Петра – гл.3, от 8 до 14 стих вкл.
 - Откровението на Иоана – гл.21, от 1 до 7 стих вкл.
7. Песента „Бог е Любов”
8. Беседата „За свободата” – 9 март 1924 г., от томчето „Разумният живот”,
 Младежки окултен клас, IV година
9. Песента „Кажи ми Ти Истината”
10. Господнята молитва   
11. Песента „Пролет” (Слушайте гласът на песента…)
12. Мото: „Господи, Боже наш, да дойде Твоето Царство на Земята,
 както е горе на Небето, и всички народи, които Ти си призовал,
 да заемат своето място в Царството Ти, за да Ти служат с радост и веселие.”
13. Формула на Братството: „Да се прослави Бог в Бялото Братство
 и да се прославят Белите Братя в Божията Любов!”
14. Песента „Пролет” (Ето пристига чудната пролет…)

 

Повече за наряда вижте тук