ТАНЦЪТ НА ДЕРВИША

Тема: 
лирика
Жанр: 
поезия
Автор: 
Райска птица
Публ.: 
28.01.2010

Благодаря Ти, Учителю,
че попаднах в Твоята орбита!
Оттогава
въртенето ми в пространството
придоби смисъл.

Вашият глас: - 3.7 (3 votes)