ОРИСИЯ

Тема: 
лирика
Жанр: 
поезия
Автор: 
Райска птица
Публ.: 
30.12.2009
Който гледа по небето,
може да се спъне,
                или да пропадне…
Но все някога ще се научи
                               да лети! 
Вашият глас: - 5 (2 votes)