Да изберем примерна тема

Ето няколко линка: http://themegarden.org/drupal6/?q=node&theme=Aeon5 http://themegarden.org/drupal6/?q=node&theme=CristalX4Drupal http://themegarden.org/drupal6/?q=node&theme=bluebreeze Не се е обсъждал този въпрос, но в синьо ли трябва да е? За качване на нова тема - не мога сама, защото трябва да се сложи в папка drupal/sites/all/themes