11

11

Пето и Шесто езера - "Бъбрека" и "Сърцето"