Покана за виртуална изложба на Венета Дочева

За дата: 
23.11.2009 - 01.12.2009
П О К А Н А
за виртуална изложба
"РИЛА"
 
автор: Венета Дочева
време: от 23.11.2009 до 31.11.2009
място: Facebook