Георги Радев (1900–1940)

 

д-р Георги Миркович
Още като ученик усвоява превъзходно класически и модерни езици. От този период е и големият му интерес към литературата и изящните изкуства, най-вече музиката. Радев е главен редактор на списание Житно зърно, за което работи от основаването му през 1924 г. С ненадминат усет за намиране и систематизиране, той създава книгата „Учителя говори”, която скоро е преведена на френски, руски, английски, латвийски и експеранто. Книгата е първата по рода си панорамна, представителна книга на Учението на Всемирното Бяло Братство. Виж повече...