Подбрано от сайта

Биография:

Борис Георгиев (1888–1962)

 Борис Георгиев
Художник от най-висок световен ранг, наследник на традициите на Ренесанса, класик на портрета, пейзажа и мистичните прозрения в изобразителното изкуство. Автор на портрети и на други велики личности: Махатма Ганди, Рабиндранат Тагор, Учителя Петър Дънов (чийто последовател остава до края на живота си), Джавахарлал Неру и други. В стила му се преплитат в хармонично единство реализъм, романтизъм и класицизъм. Виж повече...
 


Творба:

МУЗИКАТА В МЕН

Съществуват множество естетично - аналитични концепции по повод възприемането и ценността на музиката, нейната същност и цели, но си мисля, че въпросът за истинността в нея се доближава по-скоро до бароковото разбиране, т.е. тя да служи за извисяване на духа и за избистряне на ума. И това не са само празни фрази, защото в превъзмогване на “сладостта за ушите” музиката като че ли се докосва до онзи широк спектър от идеи, чувства и емоции, които не само че вълнуват, но остават през вековете и служат за медиатор, за пътеводен фар към едно творческо съвършенство и вътрешна осъзнатост. 

 

Виж всички биографии на ученици >>

Виж всички творби >>