Михаил Иванов (1900 – 1986)

 Михаил Иванов (Омраам Михаел Айванхов)
Михаил Иванов (Омраам Михаел Айванхов) е роден в Сербци, Македония. По-късно семейството му се установява да живее във Варна. През 1917 г. във Варна среща Учителя Петър Дънов и става негов ученик. От 1937 г. живее във Франция. Благодарение на Михаил Иванов философията, музиката и Паневритмията на Учителя са познати на хилядите му последователи от цял свят, песните и словесните формули се изпълняват на български език. Виж повече...