Проф. д-р Стоян Джуджев (1902 – 1997)

 Проф. Стоян Джуджев
Музикален фолклорист и есперантист. Завършва Държавната музикална академия в София и Историко-филологическия факултет на Парижкия университет. Рабиндранат Тагор му предлага работа в неговия университет в Индия, но Джуджев се завръща в България, където утвърждава народната музика като учебна дисциплина в Консерваторията и става професор.
Последовател е на идеите на Учителя Петър Дънов. Виж повече...