Капитан I ранг Борис Рогев (1898-1976)

 Борис Рогев
Роден на 21.09.1898 г. в с. Воеводино, Варненско. През 1921 г. завършва морско училище. В периода 1927-1931 г. специализира в Сорбоната (Париж) астрономия и навигация, където получава научна степен. През 1931 г. формира Хидрографското отделение на Държавния военен географски институт.  През 1974г. БАН издава трудът му "Астрономически основи на първобългарското летоброене". Участвал е в живота на Братството и е имал личен контакт с Учителя Петър Дънов. Виж повече...