Георги Томалевски (1897-1988)

 
Писател есеист. Личност с огромна обща култура и всестранни енциклопедични познания.Той е сред първите изтъкнати наши есеисти и един от основателите на Есеистичното общество в България (ноември 1935 г.). През 1922 г. се запознава с Учителя Петър Дънов, приема учението му и се приобщава към основаното от него духовно движение. Един от основателите на списание Житно зърно, издание на Общество “Бяло братство”. Виж повече...