Борис Николов (1900 – 1991)

Борис Николов
Роден е в Габрово. Завършва средното си образование в Априловската гимназия, а висшето учи в Софийския университет, където завършва естествени науки. Владее стенография.
След смъртта на Учителя на 27.12.1944 г., Борис Николов е посочен от Тодор Стоименов за негов заместник като председател на Братския съвет. Този избор е следване на съвета, който Учителя е дал, преди да си замине. Първото, с което се захваща, е да организира работата в Братството така, че да се свърши най-главното – да се запази Словото. Виж повече...