Елена Андреева (1899 – 1990)

Елена Андреева
Родена е в малко селце в Битоля, Македония, където има само начално училище. Елена Андреева се среща за пръв път с Учителя през 1920 г. Започва да посещава беседите му, а от 1921 г. и да ги стенографира. След 1944 г., когато Учителя завършва земния си път, Елена Андреева продължава да работи със Словото и близо 10 години дешифрира стенограмите, необработени дотогава. Виж повече...