Михаил Иванов (1900 – 1986)

Михаил Иванов (Омраам Михаел Айванхов)
 
Михаил Иванов (Омраам Михаел Айванхов) е роден в Сербци, Македония. По-късно семейството му се установява да живее във Варна. Младостта си прекарва в трудни условия – смъртта на баща му, бедността, нестабилността и войните са за него подтик за развиване на волята му, за разширяване на съзнанието и духовността му.
През 1917 г. във Варна среща Учителя Петър Дънов и става негов ученик.
От 1937 г. живее във Франция.
„Този, който се ражда изново, представлява един жив извор, от който блика чиста вода и по бреговете на който се разполага цяла една цивилизация...” Тези думи произнася Михаил Иванов в първата си публична беседа в Париж на 29 януари 1938 г., в зала „Люксембург” на площада на Сорбоната.
През 1947 г. Михаил Иванов и неговите духовни братя от Франция закупуват парцел в парижкото предградие Севр. Кръщават имота „Изгрев”. Така започва животът на Френското Всемирно Бяло Братство. На юг, недалеч от Лазурния бряг, от 1953 г. Братството притежава малък парцел, наречен Бонфен.
През 1959 г. Михаил Иванов пътува в Индия, където посещава редица ашрами и се среща с различни духовни водачи. Един от тях – Махараджа Нимкароли Бабаджи му дава името Омраам Микаел Айванхов. След завръщането му през 1960 г. лекциите му се записват на магнетофонна лента и се съхраняват до днес.
След 1967 г. започва серия от пътувания с цел популяризиране на Учението. Посещава много страни, среща се с държавни ръководители.
През 1971 г. в Швейцария е основано Издателството „Просвета”, което публикува лекциите и беседите му.
През 1981 г. Михаил Иванов пристига в България по покана на Българското правителство по случай 1300 години от създаването на Българската държава.
На 25 декември 1986 г. завършва земния си път.
Благодарение на Михаил Иванов философията, музиката и Паневритмията на Учителя са познати на хилядите му последователи от цял свят, песните и словесните формули се изпълняват на български език.