Проф. д-р Стоян Джуджев (1902 – 1997)

Проф. д-р Стоян Джуджев

 

Музикален фолклорист и есперантист. Завършва Държавната музикална академия в София и Историко-филологическия факултет на Парижкия университет. Защитава докторат през 1931 г. на тема „Българската народна музика”. Рабиндранат Тагор му предлага работа в неговия университет в Индия, но Джуджев се завръща в България, където утвърждава народната музика като учебна дисциплина в Консерваторията и става професор. Автор е на редица бележити трудове, свързани с българския музикален фолклор – “Българска народна хореография” (1945 г.), “Теория на българската народна музика” в четири тома (1954 – 1961 г.), “Музикална акустика” (1958 г.) и много статии, засягащи въпросите на сравнителното музикознание, синкретизма на народната култура, проблемите общество и музика. С това не само разкрива особеностите на българския фолклор, но и насочва вниманието на световната общественост към него. Подготвил множество специалисти – студенти, аспиранти, докторанти, проф. д-р Стоян Джуджев е живата легенда на българската етно-музикология. Той е и възторжен есперантист, публикува материали в списание "Български есперантист" и за известно време става и главен редактор на сп. "Scienca mondo" ("Научен свят").
Носител на международната Хердерова награда и на наградата на Българската академия на науките, почетен доктор на Държавната музикална академия. Последовател е на идеите на Учителя Петър Дънов.