29.4.2010

Един важен закон гласи: когато се молиш за някого, молитвата ти добива магическа мощ само тогава, когато се придружава с Любов към него. Законът е: ако изпратите тази мисъл, както трябва, работата, която ще извършите, може да е равна на работата, която сте извършили през целия си живот. Сега за пет минути нека се концентрираме и да изпратим една добра мисъл към целия свят. Сега за пет минути нека се концентрираме и да изпратим една добра мисъл към целия свят