21.9.2010

"Сега ви се дава един закон, без гръмотевици – законът на Любовта. Закон се дава. Без Любов – под мъглите, с Любов – над мъглите. Без Любов – в сиромашията, с Любов – над сиромашията, в богатството; без Любов – в болестта, с Любов – над болестта, в здравето отгоре. "