20.9.2010

Казвам: единственият закон, с който трябва да служите на Бога, е Любовта. Любовта никога не отпада. Имайте тогава пълна вяра, пълна надежда и Любов в Бога. И всички ваши копнежи, които имате, изведнъж няма да се постигнат, но вие ще имате велико бъдеще. Ще видите онази, великата Благост, която Бог е приготвил за вас.