18.9.2010

Сега ще ви наведа на онзи Божествен закон: всички хора трябва да бъдат съвършени. Съвършенството човек може да го придобие само в Любовта. Ние живеем в Любовта и трябва да възприемем всичко онова, което Бог е създал, и да нямаме две мнения за живота.