17.9.2010

"Едно правило ви трябва. Трябва да знаете, че онова богатство, което Той ви е дал, е за да се върнете с ума си, със сърцето си, с душата си, с духа си, с тялото си при Бога и да Му благодарите. Като погледнеш ръката си, да благодариш на Бога. Като пипнеш ухото си, да благодариш на Бога. Като пипнеш устата си, да благодариш на Бога; като пипнеш носа си, веждите си – за всичко да благодариш на Бога. Да благодариш на Бога за сърцето си, да благодариш на Бога за ума си, за душата си, за духа си, за всичко онова, което Бог ти е дал. Това е Новото учение. Който може да повярва в Любовта, той ще се освободи от всичко."