15.9.2010

Възможностите на детето са вътре в него. Бог е насадил новото у човека, и то отвътре. Вьзпитателят трябва да създаде условия за развитие и растеж на онова, което е вложено в душата от Бога, а не сам да насажда нови идеи в нея. При съвременното възпитание ние искаме да направим детето като нас. Това е погрешно. Дайте му подтик да развие вложеното в него.