13.9.2010

Ако аз бях учител, щях да съчиня много разкази за децата, достъпни за тях. Да се изтъкне на децата чрез приказки, че когато човек прави добро, печели, а когато прави зло – губи: ще изгуби силата или богатството, или красотата си, и др. Ще им се разправят приказки за камъните, за цветята, за дърветата, за животните.