11.9.2010

Казано е в Писанието: „Благословени са краката на оня, който проповядва.“ Само оня може да проповядва, който раздава Божиите блага, без да задържа нещо за себе си. Единственото благо за него е благоволението на Бога. Той се радва, че изпълнява Божията воля, както трябва.