10.9.2010

"Защо побеля твоята глава? – Защото съм започнал да поумнявам. Белият цвят е символ на щедрост; той дава всичко. От научна гледна точка всички цветове – бял, червен, жълт, син, зелен, са отражение на нещо. Черният цвят е цвят на пресищане. Той съдържа всички цветове, но ги задържа само за себе си, нищо не дава. Затова който ходи в светлина, той върши Божията воля. Който ходи в тъмнина, върши своята воля. Той всичко взема и го задържа само за себе си. "