08.9.2010

"Бог направи извора, плодните дървета, Слънцето и каза: „Ще бъдете като извора, като плодното дърво, като Слънцето – постоянно ще давате.“ Който дава, той изпълнява Божията воля и е щастлив; който само взема, изпълнява своята воля и е нещастен. Направете си избор. Ако искате да живеете – давайте; ако искате да умрете – вземайте. Ако искате да живеете – обичайте; ако искате да умрете – мразете."