06.9.2010

Сега Господ казва: „Създай в себе си своя свят.“ И ти почваш да работиш върху своя ум, върху своето сърце и върху своята воля, върху тялото. И ние създаваме, творим. Казвате: „Какво ме ползва това?“ – Вие сте дошли да създадете от себе си един нов човек.