04.9.2010

Любовта е нещо организирано, безлюбието е неорганизирано. Следователно затуй се различават постиженията. Знанието е организирано, невежеството е неорганизирано. Следователно, като говорите за невежество, вие събуждате във вас неорганизирана материя.