02.9.2010

За да изправите едно състояние, вие трябва да знаете на какво се дължи състоянието на човека. Едно състояние на човека се дължи или на неговата организирана материя, или на неговата неорганизирана материя.