01.9.2010

"Често питате какво нещо е омразата и какво – Любовта. Омразата е слизане надолу, в гъстата материя. Любовта е качване нагоре, в рядката материя. Ако се стремиш към забогатяване, ти си под влиянието на омразата; като се откажеш от богатството, ти си под влиянието на Любовта. Ако от богат искаш да станеш беден, ти ще имаш Любов, колкото искаш; ако от беден пожелаеш да станеш богат, ти ще имаш омраза, колкото искаш. "