30.8.2010

Хората мислят, че светът е създаден само за тях. Трябва да знаете, че милиарди същества живеят във Вселената – нисши и висши, от различна степен на развитие. Вселената е създадена за всички: в нея живеят както светли, така и тъмни същества. Светът е създаден и за вълка, и за овцата. Защо е създаден така светът, не питайте. Той е създаден, както трябва. Ако програмата на земните училища е наредена според възрастта на децата, колко по-добре е наредена програмата на духовния и Божествения свят!