27.8.2010

Казвам: давайте хубава преценка за нещата, които мислите. Давайте си преценка, за да имате уважение и почитание към себе си. Когато говориш, има един разумен свят, който преценява твоите постъпки. Не трябва да се страхуваш. Имайте желание всяка постъпка да е на място. Онова, което вземаш, да е на място. Онова, което прилагаш, да е на място. Всичко да е на място.