26.8.2010

Мислиш за Бога, но като дойдеш до практическия живот, не можеш да приложиш, каквото мислиш. Това е само идейно. Идейно можеш да говориш за Бога, а в приложението ще направиш това, което Земята изисква.