25.8.2010

"Три неща се изискват, за да може човек да има един отличен живот: да знае как да взема, да знае как да дава и да знае как да прилага. Казват някои: „В какво седи философията на живота?“ – Да знаеш как да даваш – кога и как; да знаеш как да говориш – кога и как да говориш."