22.8.2010

Злото в света идва от неразбиране на условията, в които се намираме. Бог не ни се сърди за погрешките. За Него те са възможности да покаже Своята милост и да ги изправи. Като минат пет-шест години, ще видите последствията от погрешките и ще ги изправите.