3

3

Изглед към х. Седемте езера и бивака край второто езеро