20.8.2010

Разумност се иска от всички. Прилагайте закона на Любовта. Само така ще разрешите противоречията на своя живот. Проповедникът би ви казал: „Бог да ви благослови!“ Аз ще ви кажа: понеже благословението ви е дадено, Бог да ви даде здраве! Но и здраве имате. Тогава пожелавам ви да използвате разумно Божиите блага, които ви са дадени.#В Божията Любов е благото на човека.