16.8.2010

Всичко онова, което става в Природата, е само с цел за едно самовъзпитание. Умствено самовъзпитание, духовно самовъзпитание и самовъзпитание на човешката воля. И в трите свята ние усилваме волята си, усилваме чувствата си, усилваме и мисълта си. Всичките противоречия произтичат от това, че не разбирате закона, по който човешките мисли се движат.