15.8.2010

Под думата човек ние разбираме разумно същество, което не обича да греши. То е човек. Човек е този, който иска да живее по закона на Любовта. Един човек, който няма желание да използва никого!