11.8.2010

Като четете Свещената книга, срещате стиха: „Бог е огън всепояждащ.“ Според тоя стих излиза, че който отиде при Бога, ще изгори. От човека зависи: може да изгори, а може само да се стопи. Ако отидете при един добър, благороден човек и го заварите в добро разположение на духа, ще почувствате нещо особено: от всяка негова дума лъха живот, всяка негова дума е балсам. Ти седиш при него, топиш се от блаженство.