09.8.2010

Животът е по-силен от смъртта, радостта е по-силна от скръбта. Силното е реално. Любовта е по-силна от омразата, светлината е по-силна от тъмнината.