08.8.2010

Ако не обичате всички хора, никакво изкуство не можете да придобиете. Под всички хора разбирам да обичаме Бога. Трябва да обичаме всичко, което Бог е създал! В това се крие силата на човешката душа.