05.8.2010

Някой човек идва на Земята, за да изкупи своите прегрешения. Друг – за да се усъвършенства. Друг идва, за да помага на другите. За тези три неща човек идва на Земята. Като те изпратят за изправяне, това не е по твоя воля – по закон си дошъл. Като те пратят като ученик: да учиш, да се усъвършенстваш – малко си по-свободен. А като си дошъл да помагаш, ти си още по-свободен.