03.8.2010

Природата допуска да правиш, каквото искаш, но после ще ти даде добър урок. Да кажем, че човек се намира на дъното на конус, обърнат с върха надолу. В конуса расте нагоре плодно дърво. Ако човек иска да обрули плода и хвърли камък нагоре, камъкът ще падне върху главата му.#Този пример обяснява следния закон: всичко, каквото човек върши – зло или добро, се връща на него.