02.8.2010

Нова философия е нужна на човека. Ето, и в Писанието е казано: „Бог създава нова земя и ново небе.“ Старата Земя и старото Небе са места, дето живее скръбта. Новата Земя и новото Небе са места, дето живее радостта. – „Кога ще се сменят старото Небе и старата Земя, та заедно с тях да си отиде и скръбта?“ – Когато дойде новата Земя и новото Небе, с тях заедно ще дойде и Божествената радост.